Rada Osiedla

Nasze Osiedle

Rada Osiedla
Dy?ury Pos?a na Sejm RP

Rada Osiedla Nowy Dwr zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszka?cw naszego Osiedla

na dy?ury jakie pe?ni? b?dzie

POSE? NA SEJM RP

z naszego okr?gu

PIOTR BABIARZ

oficjalny profil na facebooku :


https://www.facebook.com/piotr.babiarz.313


KA?DY OSTATNI CZWARTEK MIESI?CA !!!!
Pose? na Sejm PIOTR BABIARZ- pe?ni? b?dzie dy?ury zawsze w ka?dy ostatni czwartek miesi?ca w siedzibie Rady Osiedla Nowy Dwr przy ul. Nowodworskiej 51/3


Piotr Babiarz pe?ni? funckj? Radnego Rady Miasta Wroc?awia II kadencj?- od 2006r- jako jedyny Radny Rady Miasta Wroc?awia a tak?e jedyny wybrany z naszego okr?gu wyborczego wys?a? pro?b? i zapytanie do Rady Osiedla Nowy Dwr z mo?liwo?ci? pe?nienia dy?urw spo?ecznie; poza wyznaczonymi dy?urami w Radzie Miasta w Sukiennicach dy?urw dla mieszka?cw Osiedla Nowy Dwr z ktrego to Osiedla zosta? wybrany w wyborach do Rady Miasta. Od 5 czerwca 2014 Pose? na Sejm RP.

W Radzie Miasta Wroc?awia pracowa? w Komisjach:

- Rewizyjnej

- Budzetu i Finansw

w przesz?o?ci zasiada? tak?e w Komisji:

- Statutowej

- Praworz?dno?ci i Bezpiecze?stwa


Strona Internetowa:

www.piotrbabiarz.com

dy?ury dla mieszka?cw Nowego Dworu m.in.

- ka?dy ostatni czwartek miesi?ca czyli:

30 czerwca 2011r godz. 16.00

28 lipca 2011r godz. 16.00

25 sierpnia 2011r godz. 16.00

29 wrzesnia 2011r godz. 16.00

27 pa?dziernika 2011r godz. 16.00

24 listopada 2011r godz. 16.00

26 stycznia 2012r godz. 16.00

23 lutego 2012r- godz. 16.00

29 marca 2012- godz. 16.00

26 kwietnia 2012r- godz. 16.00

31 maja 2012r- godz. 16.00

28 czerwca 2012r- godz. 16.00

26 lipca 2012r- godz. 16.00

27 wrze?nia 2012r- godz.16.00

25 pa?dziernika 2012r - godz. 16.00

29 listopada 2012r- godz. 16.00

31 stycznia 2013r- godz. 16.00

28 lutego 2013r - od godz. 16.00

28 marca 2013r - od godz. 16.00 (odwo?any - WIELKI CZWARTEK)

25 kwietnia 2013r- od godz 16.00

30 maja 2013 - odwo?any

27 czerwca 2013r od godz. 16.00

lipiec i sierpie?- okres urlopowy

26 wrze?nia 2013 od godz.16.00

24 pazdziernika 2013 od godz. 16.00

28 listopada 2013 od godz. 16.00

30 stycznia 2014 od godz. 16.00

27 marca 2014 od godz. 16.00


 
Posiedzenia Rady Osiedla

Sesje Rady Osiedla NOWY DWR

kadencja 2013-2017:

I Sesja Rady Osiedla 10 czerwca 2013

II Sesja Rady Osiedla 10 czerwca 2013r

III Sesja Rady Osiedla 14 czerwca 2013r

IV Sesja Rady Osiedla 19 sierpnia 2013r

V Sesja Rady Osiedla 8 pa?dziernika 2013r

VI Sesja Rady Osiedla 9 grudnia 2013r

VII Sesja Rady Osiedla 9 stycznia 2014r

VIII Sesja Rady Osiedla 3 kwietnia 2014

IX Sesja Rady Osiedla 7 maja 2014r

X Sesja Rady Osiedla 8 lipca 2014

XI Sesja Rady Osiedla - 13 pa?dziernika 2014

XII Sesja Rady Osiedla - 8 grudnia 2014

XII Sesja Rady Osiedla - 13 stycznia 2015

XIV Sesja Rady Osiedla - 4 marca 2015archiwum :

Sesje Rady Osiedla Nowy Dwr

Kadencja 2009-2013


I Sesja Rady Osiedla 1 kwietnia 2009r

II Sesja Rady Osiedla 6 kwietnia 2009r

III Sesja Rady Osiedla 12 maja 2009r

IV Sesja Rady Osiedla 17 czerwca 2009r

V Sesja Rady Osiedla 7 wrze?nia 2009r

VI Sesja Rady Osiedla 8 pa?dziernika 2009r

VII Sesja Rady Osiedla 9 listopada 2009r

VIII Sesja Rady Osiedla 9 grudnia 2009r

IX Sesja Rady Osiedla 29 stycznia 2010r

X Sesja Rady Osiedla 5 marca 2010r

XI Sesja Rady Osiedla 28 kwietnia 2010r

XII Sesja Rady Osiedla 1 czerwca 2010r

XIII Sesja Rady Osiedla 23 sierpnia 2010r

XIV Sesja Rady Osiedla 29 pa?dziernika 2010r

XV Sesja Rady Osiedla 12 listopada 2010r

XVI Sesja Rady Osiedla 8 grudnia 2010r

XVII Sesja Rady Osiedla 31 stycznia 2011r

XVIII Sesja Rady Osiedla 4 marca 2011r

XIX Sesja Rady Osiedla 6 maja 2011r

XX Sesja Rady Osiedla 1 lipca 2011r

XXI Sesja Rady Osiedla 2 wrzesnia 2011r

XXII Sesja Rady Osiedla 19 pa?dziernika 2011r

XXIII Sesja Rady Osiedla 2 grudnia 2011r

XXIV Sesja Rady Osiedla 11 stycznia 2012r

XXV Sesja Rady Osiedla 30 marca 2012r

XXVI Sesja Rady Osiedla 31 maja 2012r

XXVII Sesja Rady Osiedla 19 lipca 2012r

XXVIII Sesja Rady Osiedla 16 pa?dziernika 2012r

XXIX Sesja Rady Osiedla 27 listopada 2012r

XXX Sesja Rady Osiedla 13 grudnia 2012r

XXXI Sesja Rady Osiedla 14 stycznia 2013r

XXXII Sesja Rady Osiedla 26 marca 2013r


Posiedzenie Zarz?du Osiedla

od 2009roku

29 kwietnia 2009r

29 maja 2009r

29 czerwca 2009r

27 lipca 2009r

20 sierpnia 2009r

29 wrze?nia 2009r

27 pa?dziernika 2009r

27 listopada 2009r

18 grudnia 2009r

22 stycznia 2010r

18 luty 2010r

19 marca 2010r

12 kwietnia 2010r

22 maja 2010r

29 czerwca 2010r

22 lipca 2010r

27 sierpnia 2010r

28 wrzesnia 2010r

21 pa?dziernika 2010r

27 listopada 2010r

29 grudnia 2010r

26 stycze? 2011r

25 luty 2011r

18 marca 2011r

30 kwietnia 2011r

31 maja 2011r

16 czerwca 2011r

27 lipca 2011r

31 sierpnia 2011r

28 wrze?nia 2011r

31 pa?dziernika 2011r

29 listopada 2011r

2 grudnia 2011r

10 grudnia 2011r

2 stycznia 2012r

29 luty 2012r

28 marca 2012r

26 kwietnia 2012r

17 maja 2012r

28 czerwca 2012r

11 lipca 2012r

7 sierpnia 2012r

28 sierpnia 2012r

11 wrze?nia 2012r

2 pa?dziernika 2012r

16 listopada 2012r

27 grudnia 2012r

25 stycznia 2013r

27 luty 2013r

15 marca 2013r

29 kwietnia 2013

 
Paczki

Dnia 15 grudnia 2009r o godz. 12.00 w Szkole Podstawowej Nr 113 zosta?o przekazanych 48 paczek ?wi?tecznych dla uczniw szko?y.

Rada Osiedla by?a g?wnym inicjatorem a tak?e fundatorem akcji. W sposb szczeglny chcieliby?my tak?e podzi?kowa? sponsorom:

W uroczystym przekazaniu paczek uczestniczy?o troje radnych:

a) Iwona ?upi?ska

b) ?ukasz Olbert

c) Arkadiusz Paciejewski

Wymienieni Radni od pocz?tku wykazywali si? wielk? aktywno?ci? nad projektem paczek ?wi?tecznych.

Liczymy i? paczki w przysz?e ?wi?ta b?d? jeszcze bardziej okazalsze i sprawi? dzieciom jeszcze wi?cej rado?ci. 
Dy?ury pracownika MOPS

Bezp?atne dy?ury pracownikw MOPS w siedzibie Rady Osiedla Nowy Dwr; ul. Nowodworska 51/3

godz. 14.00-15.30


Daty dy?urw w 2014 roku :

13.01.2014r - poniedzia?ek


03.02.2014r - poniedzia?ek


03.03.2014r - poniedzia?ek


02.04.2014r - ?roda

05.05.2014r - poniedzia?ek


02.06.2014r - poniedzia?ekZapraszamy wszystkich zainteresowanych :) 
Trener Osiedlowy

RADA OSIEDLA NOWY DWR informuje ,?e

z dniem 21 marca 2013r /tak?e i w 2014 roku !!! / prac? w charakterzeTRENERA OSIEDLOWEGO na NOWYM DWORZE

pe?ni? b?dzieTOMASZ GUZIEJEWSKI

znany osiedlowy dzia?acz sportowy

absolwent SP 113, Gimnazjum Nr 34 oraz LO XV obecnie Student na Uniwersytecie Wroc?awskim

mieszkaniec:ulicy Gubi?skiej

24 maja 2014 odb?dzie si? Turniej o PUCHAR RADY OSIEDLA NOWY DWR W PI?K? NO?N?

na terenie boiska szkolnego : Szko?y Podstawowej Nr 113/ Gimnazjum Nr 34 przy ul. Zemskiej 16/a


W dniu 11 maja 2013 odb?dzie si?VIII edycja Turnieju o

Puchar Osiedla Rady Nowy Dwr.
Mecze rozgrywane b?d? na boiskach SP 113 i LO XV przy ulicach

Zemskiej i Wojrowickiej.
Turniej rozpoczyna si?o godzinie 10.
Kategorie wiekowe: 12-16 (8 zespo?w), open (12 zespo?w).
Zapisy do 10 maja pod adresem mailowym: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Za organizacj? tych zawodw odpowiadaj? trenerzy osiedlowi:Tomasz Guziejewski

orazDamian B?aszczakZAPRASZAMY :)


-------------------------------------------------------------------------------------

dotychczasowy Trener Osiedlowy

2004-2013rTrener Osiedlowy- Damian B?aszczakDB

Bezpo?redni kontakt z trenerem- tel.- 781155656
lub mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


M?odzie? na zajeciach z Trenerem Osiedlowy

sala Szko?y Podstawowej Nr 113

Dzi?ki wspania?omy?lno?ci Dyrekcji Szko?y Podstawowej Nr 113- Trener Osiedlowy mo?e korzysta? z boiska szkolnego ze sztuczn? nawierzchni? oraz sali sportowej mieszcz?cej si? wewn?trz szko?y. Zach?camy wszystkich ch?tnych do wsp?pracy

G?wnymi zadaniami trenera osiedlowego b?d?:


1. organizowanie ?ycia sportowego dzieci i m?odzie?y przebywaj?cej na boisku oraz prba przyci?gni?cia do tych zaj?? m?odzie?y, ktra korzysta z innych terenw
2. organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych na przydzielonym boisku oraz wsp
?organizacja i uczestnictwo w imprezach organizowanych przez innych trenerw osiedlowych
3. dbanie o bezpiecze
?stwo dzieci i m?odzie?y przebywaj?cej na wytypowanym boisku, kontrolowanie stanu technicznego urz?dze? i zg?aszanie usterek, ?agodzenie sporw, reagowanie na wszelkie patologie i niebezpiecze?stwa
4. organizacja wyjazdowych form zaj
?? rekreacyjno - turystycznych, wycieczek, rajdw
5. organizacja zorganizowanych wyj
?? m?odzie?y, ktra kibicowa? b?dzie na profesjonalnych imprezach sportowych, dbanie o w?a?ciwe zachowanie na nich, propagowanie zachowa?"prawdziwego kibica"
6. kreowanie w
?a?ciwych wzorcw zachowa? i postaw, w tym umiej?tno?ci zdrowego stylu ?ycia, wsp?pracy w grupie i innych
7. kontakty z rodzicami, szko
??, parafi? i instytucjami pracuj?cymi na rzecz dzieci i m?odzie?y
8. pozyskiwanie osb doros
?ych, ktre mog?yby wspiera? program
9. organizacja wsplnie z innymi trenerami i ich podopiecznymi WROC
?AWSKIEJ OLIMPIADY OSIEDLOWEJ - imprezy sportowo - rekreacyjnej ko?cz?cej program w 2009 roku

(informacj? zaczerpni?te
ze strony-http://trener-osiedlowy.pl/)

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 6