Rada Osiedla

Nasze Osiedle

Galeria Paczki
Paczki

Dnia 15 grudnia 2009r o godz. 12.00 w Szkole Podstawowej Nr 113 zosta?o przekazanych 48 paczek ?wi?tecznych dla uczniw szko?y.

Rada Osiedla by?a g?wnym inicjatorem a tak?e fundatorem akcji. W sposb szczeglny chcieliby?my tak?e podzi?kowa? sponsorom:

W uroczystym przekazaniu paczek uczestniczy?o troje radnych:

a) Iwona ?upi?ska

b) ?ukasz Olbert

c) Arkadiusz Paciejewski

Wymienieni Radni od pocz?tku wykazywali si? wielk? aktywno?ci? nad projektem paczek ?wi?tecznych.

Liczymy i? paczki w przysz?e ?wi?ta b?d? jeszcze bardziej okazalsze i sprawi? dzieciom jeszcze wi?cej rado?ci.