Dyżury
Dyżury pracownika MOPS

 

 

 

Bezpłatne dyżury pracowników MOPS w siedzibie Rady Osiedla Nowy Dwór; ul. Nowodworska 51/3

godz. 14.00-15.30


Daty dyżurów w 2014 roku :

 

13.01.2014r - poniedziałek


03.02.2014r - poniedziałek


03.03.2014r - poniedziałek


02.04.2014r -            środa

 

05.05.2014r - poniedziałek


02.06.2014r - poniedziałek

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych :)

 

 


 

 

 


 

 
Dyżury strażnika

 


Strażnik Miejski na Osiedlu Nowy Dwór:

mł. insp. ROBERT PALUCH

 

 

 

 

tel. 0 600 908 523

Prosimy o bezposredni kontakt ze Straznikiem Osiedlowym pod wskazanym numerem lub o kontakt z Przewodniczaca Rady i Przewodniczacym Zarzadu w Radzie Osiedla Nowy Dwor w kazda srode tygodnia podczas odbywanych dyzurow Rady przy ul Nowodworskiej 51/3

Ogłoszenie dla mieszkańców

Rada Osiedla Nowy Dwór pragnie zaprosić wszystkich mieszkańców do złożenia podpisu pod apelem do Prezydenta Miasta Wrocławia w sprawie zmiany organizacji ruchu przy ul. Rogowskiej (obwodnica osiedla). Zmianami zostały by objęte następujące kwestie:

- przeniesienie obecnej drogi rowerowej na przeciwną stronę jezdni. Zmianę organizacji ruchu pieszo –rowerowego (znak C16/C13) – pierwszeństwo pieszych.

Zmiana ta ułatwi i poprawi bezpieczeństwo samych rowerzystów – ta część drogi ma mniej zjazdów, występuje zdecydowanie mniejszy ruch pojazdów oraz pieszych.

- stworzenie STREFY ZAMIESZKANIA i wyznaczenie miejsc parkingowych dla mieszkańców ( po obecnej stronie gdzie jest droga dla rowerów, i droga dla pieszych )

Zmiana ta ułatwi jakość życia mieszkańcom i stworzy nowe miejsca postojowe, tym samym nie ograniczy ruchu pieszych ani rowerów.

Zgodnie z art. 2 ustawy z 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z późn. zmianami) "strefa zamieszkania" jest to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393), określa w § 58 definicję znaku D-40 "strefa zamieszkania". Z przepisu tego wynika m.in., że umieszczone w tej strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę (np. progi zwalniające) mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.
Szczególne zasady ruchu drogowego, o których mowa w definicji "strefy zamieszkania", to m.in;

  • prawo pieszego do korzystania z całej szerokości drogi i pierwszeństwo przed pojazdami,
  • możliwość korzystania z drogi przez dziecko w wieku do 7 lat, bez opieki osoby starszej,
  • prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h,
  • zakaz postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.

Z powyższego zapisu wynika, że w przypadku braku wyznaczonych miejsc do postoju pojazdów, parkowanie w strefie zamieszkania jest niedopuszczalne.

 

Podpisy należy składać do 15 sierpnia w każdą środę w godz. 17.00 – 19.00 (podczas dyżuru radnych osiedla) przy ul. Nowodworskiej 51 (lokal po byłej składnicy harcerskiej). Prosimy zabrać z sobą dowody osobiste.

 
Dyżury dzielnicowego

 

Dyzury :

 

Sławomir Cichosz nr tel. kontakt.601-703-197

obsługuje rejon ulic :

 

Budziszyńska 76-134, 107-135;   Wojrowicka 21-47, 32-58; Komorowska, Krośnieńska, Rogowska 136-176, Gubińska 8-10 oraz Zemska 18-44, Strzegomska 268a


Marlena KRZEŚNIAK nr tel. kontakt. 601-703-338

obsługuje rejon ulic :

Chociebuska 4-10 , Nowodworska 63-107 , Rogowska 2-130, Zemska 1-35, Zemska 10-16, ROD "Samo Życie", Strzegomska 268a

Bogusława Chodorowska (nr tel. kontakt. 601 703 358
obsługuje rejon ulic :


Nowodworska 1-53, 6-40; Budziszyńska 1-53, 2-36; Gubińska 1, 15-17; Wojrowicka 2-23, 3

 

UWAGA !!!

DZIELNICOWY prowadza dyżur w siedzibie Rady Osiedla NOWY DWÓR

w każdą pierwszą środę miesiąca od godz. 17.00

 

 

 

Program Prewencyjny- „Twój Rower- Twoja własność”

Znakowanie:

1. KP Wrocław- Fabryczna ul. Połbina1 tel. 071-340-21-16

poniedziałek godz. 10.00- 13.00

wtorek godz.16.00-19.00

2. I Rewir Dzielnicowych ul. Lotnicza 22 tel. 071-351-00-91

poniedziałek godz.15.00-18.00

wtorek godz. 9.00-12.00

3. II Rewir Dzielnicowych ul. Strzegomska 268a tel. 071- 357-35-93

poniedziałek godz.15.00-18.00

wtorek godz.9.00-12.00

lub w każdym innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu

telefonicznym pod w/w numerami 

 

 
Dyżury prawnika

 

 

 

bezpłatne porady prawne

w siedzibie Rady Osiedla Nowy Dwór

ul. Nowodworska 51/3
zostają wznowione w 2013r


PRAWNIK

mgr Artur Skowroński

KANCELARIA PRAWNA IUSTITA

strona na facebooku

:https://www.facebook.com/edmunt.abraham

Kancelaria Prawna IUSTITIA


od godz. 17.00

14 stycznia 2015

11 lutego 2015

11 marca 2015

8 kwietnia 2015

13 maja 2015

10 czerwca 2015

8 lipca 2015


kancelariaprawnaiustitia.pl

Od 14 kwietnia 2014 r. będziemy również we Wrocławiu pod adresem:

 

Kancelaria Prawna IUSTITIA

ul. Gabrieli Zapolskiej 1 pok. 422 (IV piętro)

50-032 Wrocław

tel. 514-115-292

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 


w miesiacu lipiec i sierpień - trwa przerwa wakacyjna


8  stycznia 2014r

12 lutego 2014

12 marca 2014

9 kwietnia 2014

14 maja 2014

11 czerwca 2014


zapraszamy  :)

od godz. 17.00

 

 

każda II środa każdego miesiąca

kolejne:

8 stycznia 2014

12 luty 2014

12 marca 2014

9 kwietnia 2014

14 maja 2014

11 czerwca 2014

10 września 2014

8 października 2014

12 listopada 2014

10 grudnia 2014

 

 

siedziba Rady Osiedla NOWY DWÓR

ul. Nowodworska 51/3


www.biuroprawneiustitia.pl

 

odbyte dyżury:

13 luty 2013r

13 marca 2013r

10 kwietnia 2013r

8 maja 2013r

12 czerwca 2013r

11 września 2013r

9 października 2013r

13 listopada 2013r

11 grudnia 2013

 

 


ZAPRASZAMY :)