Komisje
Komisja Sportu i i Kultury

Tomasz Guziejewski - Przewodniczący

Janina Ostrwoska- Członek

Piotr Domowicz- Członek

Dominik Gawron- Członek

Łukasz Olbert- Członek

 
Komisja Zdrowia

 


Wiesława Kucharska - Członek

Władysława Galej - Członek

Krzysztof Olbert- Członek

Maria Teresa Brzózka- Członek

 
Komisja Bezpieczeństwa, Handlu i UsługJanina Ostrowska - Przewodniczący

Jerzy Sekulski- Członek

Wiesława Kucharska- Członek

Krzysztof Olbert- Członek

Leszek Kobryń - Członek