Rada Osiedla

Nasze Osiedle

Komisje
Komisja Sportu i i Kultury

Tomasz Guziejewski - Przewodnicz?cy

Janina Ostrwoska- Cz?onek

Piotr Domowicz- Cz?onek

Dominik Gawron- Cz?onek

?ukasz Olbert- Cz?onek

 
Komisja Zdrowia


Wies?awa Kucharska - Cz?onek

W?adys?awa Galej - Cz?onek

Krzysztof Olbert- Cz?onek

Maria Teresa Brzzka- Cz?onek

 
Komisja Bezpiecze?stwa, Handlu i Us?ugJanina Ostrowska - Przewodnicz?cy

Jerzy Sekulski- Cz?onek

Wies?awa Kucharska- Cz?onek

Krzysztof Olbert- Cz?onek

Leszek Kobry? - Cz?onek