Historia

Wrocław Nowy Dwór WIKIPEDIA

 

Zygmunt Antkowiak: Wrocław od A do Z. Wrocław- Warszawa- Kraków: Ossolineum, 1991r

„Nowy Dwór, osiedle w dzielnicy Fabrycznej, zajmuje obszar zamieszkiwany przez człowieka od V w. p. n.e. W zapisie z 1280r osada określona jest jako Nowa Curia (Nowy Dwór). Dokument stwierdza, że książę Śląska Henryk, pan na Wrocławiu, zwolnił ją wówczas wraz z innymi majątkami klasztoru NMP na Piasku oraz ich mieszkańcami od wszystkich ciężarów a także jurysdykcji, pragnąc zrekompensować klasztorowi poniesione przezeń straty. W 1353r we wsi był folwark, który w 1388r. opat klasztoru NMP sprzedał. Od 1551r wieś była własnością miasta. W czasach późniejszych miała jeszcze wrócić do klasztoru NMP, by w 1810r odpaść od niego. Połączenie kolejowe otrzymała w 1844r a do Wrocławia została włączona w 1928r. W czasie oblężenia miasta osiedle zostało częściowo zniszczone. Rosjanie zdobyli je 1 IV 1945r. Nowe osiedle nowodworskie składające się z domów wielorodzinnych, powstało na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych”  

Skorzystano z informacji zawartych na stronie Wikipedii