Rada Osiedla

Nasze Osiedle

GazetkaZapraszamy do przeczytania najnowszej Gazetki Osiedlowej
gazetka grudzien (pdf)2009
gazetka 2009 (doc) 2009
gazetka wrzesien (pdf) 2010
gazetkaa listopad (pdf) 2010

gazetkaa (pdf) grudzien 2010

gazetka maj (pdf) 2011

gazetka wrzesien 2011 (pdf)

gazetka grudzien 2011 (pdf)

gazetka osiedlowa czerwiec 2012 (pdf)

gazetka osiedlowa grudzien 2012r (pdf) - NOWO??

LUB 2 LINK DO GAZETKI OSIEDLOWEJ - GRUDZIE? 2012

gazetka osiedlowa marzec 2014

W zwi?zku z ko?cz?c? si? kadencj? obecnej Rady Osiedla

za??czamy sprawozdanie z dzia?alno?ciRady Osiedla

NOWY DWR w kadencji 2009 - 2013r


- ujmujemy w nim wszystkienasze zoorganizowane akcje

-propozycje podejmowanych dalszych dzia?a?

oraz wszelkie sprawy dotycz?ce funkcjonowania i dzia?alno?ci Rady Osiedla


link do sprawozdania (wystarczy klikn??) - gazetka osiedlowa maj 2013r


-----------------------------------------------------------------

GAZETKA OSIEDLOWA NOWEJ KADENCJI 2013 - 2017

Gazetka Osiedlowa - grudzien 2013 (pdf) - wystarczy klikn??