Rada Osiedla

Nasze Osiedle

Dy?ury dzielnicowego

Dyzury :

S?awomir Cichosz nr tel. kontakt.601-703-197

obs?uguje rejon ulic :

Budziszy?ska 76-134, 107-135; Wojrowicka 21-47, 32-58; Komorowska, Kro?nie?ska, Rogowska 136-176, Gubi?ska 8-10 oraz Zemska 18-44, Strzegomska 268a


Marlena KRZE?NIAK nr tel. kontakt. 601-703-338

obs?uguje rejon ulic :

Chociebuska 4-10 , Nowodworska 63-107 , Rogowska 2-130, Zemska 1-35, Zemska 10-16, ROD "Samo ?ycie", Strzegomska 268a

Bogus?awa Chodorowska (nr tel. kontakt. 601 703 358)
obs?uguje rejon ulic :


Nowodworska 1-53, 6-40; Budziszy?ska 1-53, 2-36; Gubi?ska 1, 15-17; Wojrowicka 2-23, 3

UWAGA !!!

DZIELNICOWY prowadza dy?ur w siedzibie Rady Osiedla NOWY DWR

w ka?d? pierwsz? ?rod? miesi?ca od godz. 17.00

Program Prewencyjny- Twj Rower- Twoja w?asno??

Znakowanie:

1. KP Wroc?aw- Fabryczna ul. Po?bina1 tel. 071-340-21-16

poniedzia?ek godz. 10.00- 13.00

wtorek godz.16.00-19.00

2. I Rewir Dzielnicowych ul. Lotnicza 22 tel. 071-351-00-91

poniedzia?ek godz.15.00-18.00

wtorek godz. 9.00-12.00

3. II Rewir Dzielnicowych ul. Strzegomska 268a tel. 071- 357-35-93

poniedzia?ek godz.15.00-18.00

wtorek godz.9.00-12.00

lub w ka?dym innym terminie po wcze?niejszym uzgodnieniu

telefonicznym pod w/w numerami