Rada Osiedla

Nasze Osiedle

Komisja Sportu i i Kultury

Tomasz Guziejewski - Przewodnicz?cy

Janina Ostrwoska- Cz?onek

Piotr Domowicz- Cz?onek

Dominik Gawron- Cz?onek

?ukasz Olbert- Cz?onek