Rada Osiedla

Nasze Osiedle

Komisja Bezpiecze?stwa, Handlu i Us?ugJanina Ostrowska - Przewodnicz?cy

Jerzy Sekulski- Cz?onek

Wies?awa Kucharska- Cz?onek

Krzysztof Olbert- Cz?onek

Leszek Kobry? - Cz?onek