Rada Osiedla

Nasze Osiedle

Galeria

Tytu?

Radni Rady Miejscy, Radni Osiedlowi a tak?e Pos?owie do Parlamentu M?odzie?y
odwiedzili29 pa?dziernika 2012r m.in."pomniki ?o?nierzy Polskich, W?oskich, oraz Pomnik Wsplnej Pami?ci, a tak?e groby na cmentarzu osobowickim: Adolfa Anderssena, Henryka Rot, W?adys?awa Nehringa, Boles?awa Iwaszkiewicza"
w akcji uczestniczyli :
?ukasz Olbert- Radny Rady Osiedla NOWY DWR
Rafa? Czepil- Radny Rady Miejskiej Wroc?awia
Dawid Krawiec- Pose? do Parlamentu M?odzie?y Wroc?awia

poni?ej zamieszczamy kilka zdj?? z tej inicjatwy:galeria z Festynu 22 wrze?nia 2012

na portalu tuwroc?aw

link poni?ej:

http://www.tuwroclaw.com/fotogaleria,jesienny-festyn-osiedla-nowy-dwor,fot5-7-1571.html

oraz na stronie internetowej MDK- FABRYCZNA:

http://www.mdk.wroc.pl/galeria/2012/jfo2012/index.html

PLAKAT PROMUJ?CY AKCJ? KRWIODAWSTWA

Zdj?cia z artyku?u w gazecie FAKT

z dnia 6 lipca 2012

artyku?

"pod??cznie nas do ogrzewania"


FAKT 6 LIPCA 2012- zdj?cia z artyku?u


Zdj?cia z wernisa?u

PTASI MIESZKA?CY KRAINY WYOBRA?NI


6 czerwca 2012

organizator: M?odzie?owy Dom Kultury- Fabryczna

oraz Rady Osiedla NOWY DWR


zdj?cia z wernisa?u 6 czerwca 2012


Zdj?cia z Festynu z okazji Dnia Dziecka

organizowanego przez M?odzie?owy Dom Kultury- Fabryczna oraz

Sp?dzielni? Mieszkaniow? "NOWY DWR"

2 czerwca 2012


http://www.mdk.wroc.pl/galeria/2012/festyn/index.html

Zdj?cia z Akcji Krwiodawstwa na najm?odszych pacjentw

z Kliniki Onkologii i Transplantacji Szpiku przy ul. Bujwida

Akcja pt "NOWY DWR- chorym dzieciom"

31 marca 2012 w Sali SP 113 przy ul. Zemskiej


zdj?cia z akcji krwiodawstwa dla ma?ych pacjentw

1) Wycieczka Cz?onkw Klubu Seniora do Gostynia

25 lipca 2012r (siedziba Hurtowni Zielarskich Kawon)

link do zdj??:

wycieczka- zdj?cia

3) Wyst?py Chru Romantica dzia?ajacym w Klubie Seniora

podczas Festynu Osiedlowego KU?NIKI

2 czerwca 2012r

link do zdj??:

Chr Romantica- zdj?cia

Tytu?

Tytu?

Tytu?

Tytu?