Radni

 

 

Rada Osiedla NOWY DWÓR zaprasza do polubienia profilu Rady Osiedla na facebooku:

http://www.facebook.com/pages/Rada-Osiedla-Nowy-Dw%C3%B3r/246255852070480

 

 

Radni Rady Osiedla Nowy Dwór

2013-2017

(funkcja społeczna)

 

MAŁGORZATA MOLENDA - Przewodnicząca Rady Osiedla

TOMASZ GUZIEJEWSKI - Wiceprzewodniczący Rady Osiedla


ŁUKASZ OLBERT- Przewodniczący Zarządu Osiedla

Oficjalny Profil na facebooku: https://www.facebook.com/lukasz.olbert

http://www.fakt.pl/Poprawcie-znaki-na-Nowym-Dworze,galeria-artykulu,167908,3.html


DOMINIK GAWRON- Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla

WIESŁAWA KUCHARSKA- Skarbnik

PIOTR DOMOWICZ- Sekretarz

WŁADYSŁAWA GALEJ - Członek Zarządu

oraz Radni ;

LESZEK  KOBRYŃ

JERZY SEKULSKI

KRZYSZTOF OLBERT

JANINA OSTROWSKA

BOŻENA RYBARK

JÓZEFA KUBACKA

TERESA BRZÓZKA

JOANNA GRZESIAK

 

Prezydium Rady Osiedla kadencja 2013-2017

(od lewej) : Tomasz Guziejewski - Wiceprzewodniczący Rady Osiedla

Piotr Domowicz- Sekretarz

Dominik Gawron- Wiceprzewodniczacy Zarządu

Łukasz Olbert - Przewodniczący Zarządu

Małgorzata Molenda- Przewodnicząca Rady

Wiesława Kucharska - Skarbnik (zasłonięta)

Władysława Galej- Członek Zarządu


----------------------------------------------------------------------KADENCJA 2009-2013 : (archiwum)

ŁUKASZ OLBERT

WIESLAWA KUCHARSKA

MICHALINA WITCZAK

JERZY SEKULSKI

ANDRZEJ RYTKA

ZOFIA ŁUKASZUK- KURIATA

IWONA ŁUPIŃSKA

WIESŁAW CIESLICKI

WŁADYSLAWA GALEJ

JANINA OSTROWSKA

TADEUSZ GŁOWICKI

MACIEJ GRYGIER

ARKADIUSZ PACIEJEWSKI

JAN HELIŃSKI

HELENA DZIK


(decyzją Rady Miasta Wrocławia na wniosek Komisji ds. Osiedli wygaszono mandatu następującym Radnym:

1. Jerzy Grzesiak

2. Elżbieta Poddaniec

3. Grzegorz Majchrzak

z powodu braku uczestniczenia w pracach Rady Osiedla NOWY DWÓR)

ARTYKUŁ GAZETY WROCŁAWSKIEJ z dnia 31 grudnia 2012r

w sprawie odwołania Jerzego Grzesiaka z funkcji Radnego Rady Osiedla


 


 

 

 


 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Osiedla NOWY DWÓR Jerzego Grzesiaka - druk nr 887/12

WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW RADA MIASTA ROCŁĄWIA W DNIU 28 GRUDNIA 2012R WYGASIŁA MANDAT JERZEMU GRZESIAKOWI


Uzasadnienie:

brak  uczestniczenia w pracach Rady Osiedla NOWY DWÓR

pkt. 28 porządku obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 grudnia 2012r

link do porządu obrad:

 

 

 

Zmiany w składzie Rady Osiedla 2012

w związku z przyjęciem przez Radę Miasta Wrocławia uchwał nr XXVII/626/12 oraz XXVII/627/12 w sprawiewygasnięcia mandatów Radnych: Grzegorza Majchrzaka i Elżbiety Poddaniec, z uwagi na okies ponad 6 miesięcy braku  udziału w pracach Rady Osiedla

- Pan Grzegorz Majchrzak- nie uczestniczył w pracach Rady Osiedla w okresie od 29.01.2010 - do 28.06.2012r
- Pani Elżbieta Poddaniec- nie uczestniczyła w pracach Rady Osiedla w okresie od 02.09.2011- do 28.06.2012r

wyżej wymienieni Radni nie uczestniczyli także w dyzurach dla mieszkańców Osiedla prowadzonych społecznie przez Radnych- jest to obowiązek Radnych wynikający ze Statutu Osiedla :
Rozdział 3/ Obowiązki i prawa Radnego / § 19
2. Obowiązkiem radnych jest odbywanie dyżurów w wyznaczonych stałych

dniach miesiąca w  siedzibie Zarządu. Informacja o dyżurach winna

być umieszczona na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Zarządu.

w związku z wygaszeniem mandatów wskazanych Radnych,  powołano 2 nowych Radnych; który uzyskali w wyborach największą ilość głosów (nie dostając się do Rady Osiedla w wyborach w 2009r) :

1. Jerzy Sekulski- Współtwórcę Komitetu Obywatelskiego NOWY DWÓR w 1989r; działacza NSZZ Solidarność w latach 80" ; studiował na KUL (uczelnię tę ukończył także Prezydent Wrocławia- Rafał Dutkiewicz), Radny Rady Osiedla 1990-2001, współorganizator wielu akcji społecznościowych dla mieszkańców Osiedla, członek Rady Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Dwór", czlonek Zarządu Akcji Katolickiej, członek Klubu Inteligencji Katolickiej (KIK)- powstałej w 1956r oraz Wiesław Cieślicki

 


Obecnośc Radnych Rady Osiedla na DYZURACH SPOŁECZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW:


WYMIENIENI RADNI RADY OSIEDLA pełnią dyzury dla mieszkańców :


Łukasz Olbert

Wiesława Kucharska

Iwona Łupińska

Janina Ostrowska

Władysława Galej

Helena Dzik

Jerzy Sekulski

 

 

PODZIĘKOWANIE


 

 

 

 

Wyniki wyborów do Rad Osiedli 2009